En la seva primera edició en paper a inicis del 2011, la Guia de Castellar és una publicació anual d’iniciativa privada que aplega nombroses empreses i comerços de la vila, amb la finalitat de fomentar l’activitat comercial i/o econòmica local.

De caire informatiu, la Guia permet als anunciants explicar detalladament la seva activitat professional, i què els diferencia de la resta, significant una gran oportunitat per obrir les seves portes al públic potencial, més enllà dels propis avantatges que ofereixen altres eines publicitàries convencionals.